گاز صفحه

سری:
مشخصات ویژه:
IQ634USC IQ634USC ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 6.1 × 51 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده
GTW761UB GTW761UB گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
ECD62W ECD62W گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 4.7 × 51 سانتی متر
G6SY2B G6SY2B گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 8.7 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GHS64-ORA-W
GHS64ORAS
GHS64-ORA گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت قابل دسترس در: سری اورایتو گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.6 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GT6SY2B GT6SY2B گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 58.5 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GTW951UB GTW951UB گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GTW961UB GTW961UB گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW641UX GW641UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW65CLI
GW65CLB
GW65CL گاز توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.2 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW760UX GW760UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW761UX GW761UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW951UX GW951UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW961UX GW961UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
IT60W IT60W گاز رومیزی با گرمایش القایی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 6.1 × 51 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter