هود

سری:
WHI941ST WHI941ST کد: 498347 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 508 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء : 663 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 732 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 45 × 47 سانتی متر
WHT941ST WHT941ST کد: 498349 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 475 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء : 657 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 755 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 6.5 × 50 سانتی متر
BHP643ORAB BHP643ORAB کد: 728091 شفاط الطهي الغطس تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 575 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء : 720 متر مکعب بر ساعت رده بندی انرژی: A گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 31 × 31.5 سانتی متر
DK63CLI DK63CLI کد: 415129 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 770 m³/h گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 28 × 50 سانتی متر
DK63MCLI DK63MCLI کد: 457835 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 621 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 31 × 50 سانتی متر
DT6SY2B
DT6SY2W
DT6SY2 قابل دسترس در: کد: 312565 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: دستگیره سیملیسیتی جهت سهولت در کنترل و استفاده حداکثر میزان مکش: 618 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه سری سیمپلیسیتی 2 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 9.5 × 43.5 سانتی متر
DT9SY2B
DT9SY2W
DT9SY2 قابل دسترس در: کد: 312566 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: دستگیره سیملیسیتی جهت سهولت در کنترل و استفاده حداکثر میزان مکش: 630 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه سری سیمپلیسیتی 2 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 9.5 × 43.5 سانتی متر
DVG65W DVG65W کد: 312554 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 455 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء : 608 متر مکعب بر ساعت رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 52.3 × 44.6 سانتی متر
IHGC963ORAB
IHGC963ORAW
IHGC963ORA قابل دسترس در: کد: 728156 مستقل، شفاط مطبخ منفصل تنظیمات کنترل: التحكم باللمس على المعدن حداکثر میزان مکش: 550 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء : 625 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 675 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 56 × 60 سانتی متر
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA قابل دسترس در: کد: 728153 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 570 m³/h افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 740 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 42.5 × 47 سانتی متر
WHI921E1XGW WHI921E1XGW کد: 491961 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 570 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 45 × 37.3 سانتی متر
WHI943ORAW
WHI943ORAB
WHI943ORA قابل دسترس در: کد: 728154 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 570 m³/h افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 740 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 42.5 × 47 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter