فر توکار

سری:
BO635E11XK BO635E11XK فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637E30XG BO637E30XG فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO72SY2B
BO72SY2W
BO72SY2 فر برقی توکار قابل دسترس در: تایمر دستی قطع پخت رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO73CLB
BO73CLI
BO73CL فر برقی توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO75SY2B BO75SY2B فر برقی توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO87-ORA-X
BO87-ORA-W
BO87-ORA فر برقی توکار قابل دسترس در: سری اورایتو گرنیه صفحه نمایش لمسی با منوهای پیش فرض و گرمایش سریع رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO87W BO87W فر برقی توکار صفحه نمایش لمسی با منوهای پیش فرض و گرمایش سریع رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO937E20XG BO937E20XG فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.3 × 47.7 × 53.8 سانتی متر
BOG633E00XGK BOG633E00XGK فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.4 × 59.4 × 55.6 سانتی متر
BOG923E10X BOG923E10X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.5 × 59.4 × 57.2 سانتی متر
مقایسه سریع
بهتر / بدتر / + اضافه شده / از دست رفتن / ! غیر قابل مقایسه
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter