فر توکار

سری:
BOP747ST BOP747ST رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BO547ST BO547ST فر برقی توکار رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BO747ST BO747ST فر برقی توکار رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BCS789S22X BCS789S22X پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BM589S11X BM589S11X پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BO615E01XK BO615E01XK فر برقی توکار رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO635E11XK BO635E11XK فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637E30XG BO637E30XG فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637ORAB BO637ORAB فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637ORAW BO637ORAW فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO658A30XG BO658A30XG فر برقی توکار DirecTouch رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO658ORAB BO658ORAB فر برقی توکار DirecTouch رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO658ORAW BO658ORAW فر برقی توکار DirecTouch رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO72SY2B
BO72SY2W
BO72SY2 فر برقی توکار قابل دسترس در: تایمر دستی قطع پخت رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO73CLB
BO73CLI
BO73CL فر برقی توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO73W BO73W فر برقی توکار کنترل لمسی برنامه زمان بندی الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO75SY2B
BO75SY2W
BO75SY2 فر برقی توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO789S40X BO789S40X فر برقی توکار پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BO799S50X BO799S50X فر برقی توکار HomeChef، وحدة البرنامج الإلكترونية رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BO87W BO87W فر برقی توکار صفحه نمایش لمسی با منوهای پیش فرض و گرمایش سریع رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO935E10X BO935E10X فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.3 × 47.7 × 53.8 سانتی متر
BO937E20XG BO937E20XG فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.3 × 47.7 × 53.8 سانتی متر
BOG632E00XGK BOG632E00XGK فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.4 × 59.4 × 55.6 سانتی متر
BOG633E00XGK BOG633E00XGK فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.4 × 59.4 × 55.6 سانتی متر
BOG922E10X BOG922E10X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.5 × 59.4 × 57.2 سانتی متر
BOG923E10X BOG923E10X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.5 × 59.4 × 57.2 سانتی متر
مقایسه سریع
بهتر / بدتر / + اضافه شده / از دست رفتن / ! غیر قابل مقایسه
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter