یخچال مبله

سری:
نوع محصول:
مشخصات ویژه:
F6151AW F6151AW فریزر راست بازشو ظرفیت ناخالص: 230 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 145 × 64 سانتی متر
FH330WW FH330WW فریزر صندوقی ظرفیت ناخالص: 325 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 110 × 85 × 70 سانتی متر
FN6191CW FN6191CW فریزر راست بازشو ظرفیت ناخالص: 277 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ضد برفک رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
FN6191CX-L FN6191CX-L فریزر راست بازشو ظرفیت ناخالص: 277 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ضد برفک رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
FN6192PB FN6192PB فریزر راست بازشو ظرفیت ناخالص: 277 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ضد برفک رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK612ORAW
NRK612ORAB
NRK612ORAB-L
NRK612ORAW-L
NRK612ORA یخچال - فریزر مبله قابل دسترس در: ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK612ST NRK612ST یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK612ST-L NRK612ST-L یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6191GW NRK6191GW یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 325 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6191GX NRK6191GX یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 325 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6191TX NRK6191TX یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6192JBK NRK6192JBK یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6192TX NRK6192TX یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK61JSY2B
NRK61JSY2W
NRK61JSY2 یخچال - فریزر مبله قابل دسترس در: ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK61JSY2W NRK61JSY2W یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6202GW NRK6202GW یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 363 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 200 × 64 سانتی متر
NRK6202JX NRK6202JX یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 363 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 200 × 64 سانتی متر
NRK6202TX NRK6202TX یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 363 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 200 × 64 سانتی متر
NRS9181CBBK NRS9181CBBK یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 608 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90.6 × 177 × 73.5 سانتی متر
NRS9181CXB NRS9181CXB یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 608 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90.6 × 177 × 75.9 سانتی متر
ONRK192R ONRK192R یخچال - فریزر مبله ظرفیت ناخالص: 334 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 194 × 66.9 سانتی متر
ORB152RD-L
ORB152O-L
ORB152GR-L
ORB152 یخچال مبله قابل دسترس در: ظرفیت ناخالص: 260 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 154 × 66.9 سانتی متر
R6191FW
R6191FX
R6191F یخچال مبله قابل دسترس در: ظرفیت ناخالص: 370 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
R6191SX R6191SX یخچال مبله ظرفیت ناخالص: 370 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
R6192LB R6192LB یخچال مبله ظرفیت ناخالص: 370 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
RB60298OO RB60298OO یخچال مبله ظرفیت ناخالص: 288 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 152.4 × 64 سانتی متر
RB60298OP RB60298OP یخچال مبله ظرفیت ناخالص: 288 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 152.4 × 64 سانتی متر
RF60309OBK RF60309OBK ظرفیت ناخالص: 296 لیتر نصب و راه اندازی: مبله رده بندی انرژی: A++ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 173.4 × 64 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter