ماشین ظرفشویی

سری:
مشخصات:
GI62324X GI62324X ماشین ظرفشویی توکار رده بندی انرژی: A+ 12 نفره قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.8 × 81.8 × 57 سانتی متر
GI66160 GI66160 ماشین ظرفشویی توکار تعداد سبد: 3 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 57.5 سانتی متر
GI66160S GI66160S ماشین ظرفشویی توکار تعداد سبد: 3 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 57.5 سانتی متر
GS62224W GS62224W ماشین ظرفشویی مبله 12 نفره تعداد سبد: 2 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 85 × 60 سانتی متر
GS63324X GS63324X ماشین ظرفشویی مبله فضای جادار با ظرفیت 13 نفر قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 85 × 60 سانتی متر
GS65160X
GS65160W
GS65160 ماشین ظرفشویی مبله قابل دسترس در: تعداد سبد: 3 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 84.8 × 59.6 سانتی متر
GS66260X GS66260X ماشین ظرفشویی مبله تعداد سبد: 3 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 84.8 × 59.6 سانتی متر
GV63324X GV63324X ماشین ظرفشویی یکپارچه رده بندی انرژی: A+ فضای جادار با ظرفیت 13 نفر تعداد سبد: 2 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.8 × 81.8 × 54.5 سانتی متر
GV64161 GV64161 ماشین ظرفشویی یکپارچه تعداد سبد: 3 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 55.6 سانتی متر
GV66260 GV66260 ماشین ظرفشویی یکپارچه تعداد سبد: 3 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 55.6 سانتی متر
GV6SY2W
GV6SY2B
GV6SY2 ماشین ظرفشویی یکپارچه قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A+ 12 نفره تعداد سبد: 2 قطع آب کامل AquaSTOP ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.8 × 81.8 × 57 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter