ماکروویو

سری:
BCM589S12X BCM589S12X ماکروویو ترکیبی پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BCM547ORAW
BCM547ORAB
BCM547ORA ماکروویو ترکیبی قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BCM547ST BCM547ST ماکروویو ترکیبی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BM589S11X BM589S11X پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter