ماکروویو

سری:
BCM589S12X BCM589S12X ماکروویو ترکیبی پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BM251S7XG BM251S7XG ماکروویو توکار ترکیبی کنترل الکترونیکی تعداد گرمایش از طریق اشعه مادون قرمز: 1 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 38.8 × 47 سانتی متر
BM171A4XG BM171A4XG فر ماکروویو توکار کنترل الکترونیکی عملکرد صفحه نمایش هوشمند تعداد گرمایش از طریق اشعه مادون قرمز: 1 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 38.8 × 30 سانتی متر
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X فر ماکروویو توکار قابل دسترس در: کنترل دستی تعداد گرمایش از طریق اشعه مادون قرمز: 1 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 38.4 × 31.9 سانتی متر
BCM547ORAW
BCM547ORAB
BCM547ORA ماکروویو ترکیبی قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BCM547ST BCM547ST ماکروویو ترکیبی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BM235CLI
BM235CLB
BM235CL فر ماکروویو توکار با کباب پز قابل دسترس در: کنترل دستی تعداد گرمایش از طریق اشعه مادون قرمز: 1 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.2 × 39 × 34.6 سانتی متر
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA فر ماکروویو توکار با کباب پز قابل دسترس در: کنترل الکترونیکی عملکرد صفحه نمایش هوشمند ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.2 × 39 × 37.6 سانتی متر
BM5350X BM5350X فر ماکروویو توکار با کباب پز کنترل الکترونیکی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 39 × 40 سانتی متر
BM589S11X BM589S11X پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BM6240SY2B
BM6240SY2W
BM6240SY2 فر ماکروویو توکار با کباب پز قابل دسترس در: کنترل الکترونیکی عملکرد صفحه نمایش هوشمند تعداد گرمایش از طریق اشعه مادون قرمز: 1 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 39 × 39 سانتی متر
MO23ST MO23ST فر ماکروویو مبله کنترل الکترونیکی عملکرد صفحه نمایش هوشمند دارای قابلیت شروع از پیش تعیین شده تعداد گرمایش از طریق اشعه مادون قرمز: 1 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 51 × 30.3 × 42.5 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter