یخچال توکار

نوع محصول:
FNI5182A1 FNI5182A1 رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 235 لیتر ضد برفک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 55.5 × 177.2 × 54.5 سانتی متر
NRKI2181A1 NRKI2181A1 یخچال فریزر توکار یکپارچه رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 269 لیتر ضد برفک خیلی پیشرفته ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.2 × 54.5 سانتی متر
NRKI4181E1 NRKI4181E1 یخچال فریزر توکار یکپارچه رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 269 لیتر ضد برفک خیلی پیشرفته ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.2 × 54.5 سانتی متر
NRKI4181E3 NRKI4181E3 یخچال فریزر توکار یکپارچه رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 269 لیتر ضد برفک خیلی پیشرفته ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.2 × 54.5 سانتی متر
NRKI512ST NRKI512ST یخچال فریزر توکار یکپارچه رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 278 لیتر ضد برفک خیلی پیشرفته ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.5 × 54.5 سانتی متر
RBI4091AW RBI4091AW الثلاجة المدمجة الغطس رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 136 لیتر ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 87.5 × 54.5 سانتی متر
RBI4121AW RBI4121AW الثلاجة المدمجة الغطس رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 203 لیتر ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 122.5 × 54.5 سانتی متر
RBIU6091AW RBIU6091AW یخچال توکار زیر کابینتی رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 130 لیتر ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 82 × 54.5 سانتی متر
RI2181A1 RI2181A1 الثلاجة المدمجة الغطس رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 305 لیتر ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.2 × 54.5 سانتی متر
RKI4181AW RKI4181AW یخچال فریزر توکار یکپارچه رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 293 لیتر ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.5 × 54.5 سانتی متر
RKI4181E3 RKI4181E3 یخچال فریزر توکار یکپارچه رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 263 لیتر ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 54 × 177.2 × 54.5 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter