یخچال مبله

سری:
نوع محصول:
مشخصات ویژه:
RF60309OBK
RF60309OC
RF60309OCO
RF60309OR
RF60309OX
RF60309OCH
RF60309 قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 296 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 173.4 × 64 سانتی متر
FH210W FH210W فریزر صندوقی رده بندی انرژی: A ظرفیت ناخالص: 210 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 80 × 85 × 70 سانتی متر
FH330W FH330W فریزر صندوقی رده بندی انرژی: A ظرفیت ناخالص: 325 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 110 × 85 × 70 سانتی متر
FH400W FH400W فریزر صندوقی رده بندی انرژی: A ظرفیت ناخالص: 400 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 130 × 85 × 70 سانتی متر
FN6191CX
FN6191CW
FN6191C فریزر راست بازشو قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 277 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ضد برفک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
FN6192PB FN6192PB فریزر راست بازشو رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 277 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ضد برفک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK612ORAW
NRK612ORAB
NRK612ORAB-L
NRK612ORAW-L
NRK612ORA یخچال - فریزر مبله قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK612ST-L
NRK612ST
NRK612ST یخچال - فریزر مبله رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK6192TX NRK6192TX یخچال - فریزر مبله رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
NRK61JSY2B
NRK61JSY2W
NRK61JSY2 یخچال - فریزر مبله قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 329 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
ONRK192R
ONRK192C
ONRK192 یخچال - فریزر مبله قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 334 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 194 × 66.9 سانتی متر
ORB152RD-L
ORB152BL
ORB152O
ORB152RD
ORB152CO
ORB152CH
ORB152X
ORB152BK
ORB152C
ORB152R
ORB152 یخچال مبله قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 260 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 154 × 66.9 سانتی متر
R6191FW
R6191FX
R6191F یخچال مبله قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A+ ظرفیت ناخالص: 370 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
R6192LB R6192LB یخچال مبله رده بندی انرژی: A++ ظرفیت ناخالص: 370 لیتر نصب و راه اندازی: مبله ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 185 × 64 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter