مجموعه رترو گرنیه

کلاسیک معاصر : شیک

از زیبایی حقیقی تا سرمای واقعی

زندگی من تلفیقی است از زمان و رویا.من می دانم در آینده قرار است کجا باشم و چه چیزی را نمی خواهم و از خودم انتظارات زیادی دارم.بنابراین استانداردهای زندگی من بالا می باشد.من کمال را دوست دارم و عاشق خودنمایی هستم.من عاشق ساده ترین طرح و شکل هستم.برای من این جزئیات کلید غار زیبایی هاست.جایی که همه چیز در جای خود قرار دارد و جایی که سلیقه و دقت من بسیاری از دنیای من است

نوستالژی جذاب

از عاشقانه حقیقی تا سرمای واقعی

من دارم تکه های گذشته را کنار هم قرار می دهم که هر کدام قصه های خودش را دارد و همگی با من نفس می کشند.من هیچوقت احساس تنهایی نمی کنم.من تصاویر جدید با ویژگی های خاص را دوست دارم.عاشقانه ای به تمام معنا.انتخاب هایی برای آرزوهایی لطیف.تنها بهترین ها برای من خواهد بود.من عاشق راحتی هستم.من خودم را با بهترین مدل ها همراه با غرور منطبق می کنم

بهینه کردن زندگی

از جسارت حقیقی تا سرمای واقعی

من باور دارم سقف نمی تواند مانع شود زمانی که من آرزو دارم به آسمان بالای سرم نگاه کنم.تصور و خیال قدرت های بیکران دارد.با جرقه هایی کمی از آن زندگی من به یک زمین بازی ایده آل تبدیل می شود.این راهی است که میتونم از آزادی خودم لذت ببرم.جایی که من آزادی را دوست دارم.جایی که هر چیز جزیی از من است.من عاشق آزادی هستم.هیجان احساسات و تجربیات جدید.اشتیاق برای یاد گرفتن و دانستن من را به دور دنیا می برد.زندگی من یک سفر است.رویاهای من رنگارنگ هستند

آلبوم عکس و فیلم

ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter