ماشین ظرفشویی

سری:
مشخصات:
GV66260 GV66260 ماشین ظرفشویی یکپارچه تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 55.6 سانتی متر
GV64161 GV64161 ماشین ظرفشویی یکپارچه تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 55.6 سانتی متر
GI66160S GI66160S ماشین ظرفشویی توکار تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 57.5 سانتی متر
GI66160 GI66160 ماشین ظرفشویی توکار تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 57.5 سانتی متر
GS66260X GS66260X ماشین ظرفشویی مبله تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 84.8 × 59.6 سانتی متر
GS65160X
GS65160W
GS65160 ماشین ظرفشویی مبله قابل دسترس در: تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 84.8 × 59.6 سانتی متر
GV60ORAW
GV60ORAB
GV60ORA ماشین ظرفشویی یکپارچه قابل دسترس در: تعداد سبد: 3 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.6 × 81.7 × 60 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter